Samen bouwen aan een betere toekomst

Een goede woon- en leefomgeving vormt de basis voor geluk

De grootschalige verduurzaming van de bebouwde omgeving die voor dit geluk nodig is, zal met name in bewoonde staat plaats moeten vinden. Dit vergt een schaalbare en tegelijkertijd persoonlijke aanpak. Met oog voor de mens en een blik op de toekomst. Daarom combineert NOK.5 de kracht van lokaal sterk verankerde bedrijven met de gebundelde expertise en grootschalige slagkracht van een landelijke groep. Zo verduurzamen en onderhouden wij als collectief woningen, wijken en regio’s. Het doel: mensen generaties lang laten wonen en werken waar zij het gelukkigst zijn.

MAXIMAAL WOON- EN WERKGELUK

Woongeluk

Geluk is waar je je thuis voelt. In een veilige, gezonde en betaalbare woning binnen een leefbare wijk. Mensen willen al het positieve aan hun woning en wijk behouden, maar ook dat hun woning aan de eisen en wensen van deze tijd blijft voldoen. Er moet af en toe behoorlijk veel veranderen om woningen beschikbaar, betaalbaar en leefbaar te houden voor deze en de volgende generaties. Dat is waar NOK.5 zich voor inzet.

MAXIMAAL WOON- EN WERKGELUK

Werkgeluk

Het werkgeluk van onze mensen en onze opdrachtgevers staat in nauw verband met het woongeluk van de bewoners. Dat betekent dat onze mensen, opdrachtgevers en bewoners elkaar kennen, elkaars taal spreken en begrip voor elkaar hebben. Wij begrijpen immers als geen ander dat we letterlijk bij mensen thuiskomen. Daarom zorgen we ervoor dat mensen zich ook bij ons echt thuis voelen.

MAXIMAAL WOON- EN WERKGELUK

Woongeluk

Geluk is waar je je thuis voelt. In een veilige, gezonde en betaalbare woning binnen een leefbare wijk. Mensen willen al het positieve aan hun woning en wijk behouden, maar ook dat hun woning aan de eisen en wensen van deze tijd blijft voldoen. Er moet af en toe behoorlijk veel veranderen om woningen beschikbaar, betaalbaar en leefbaar te houden voor deze en de volgende generaties. Dat is waar Nok.5 zich voor inzet.

MAXIMAAL WOON- EN WERKGELUK

Werkgeluk

Het werkgeluk van onze mensen en onze opdrachtgevers staat in nauw verband met het woongeluk van de bewoners. Dat betekent dat onze mensen, opdrachtgevers en bewoners elkaar kennen, elkaars taal spreken en begrip voor elkaar hebben. Wij begrijpen immers als geen ander dat we letterlijk bij mensen thuiskomen. Daarom zorgen we ervoor dat mensen zich ook bij ons echt thuis voelen.

Werkwijze

Schaalbaar

Het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad zit in een stroomversnelling. Bovendien worden de ontwikkeling en uitvoering hiervan grootschaliger en complexer. Dat is waarom NOK.5 meegroeit met de groeiende opgave, zowel in slagkracht als expertise.

Samenwerken

Wij beseffen ons dat de verduurzamingsopgave waar we voor staan groter is dan één bedrijf op zichzelf aankan. Vandaar dat wij nauw samenwerken met opdrachtgevers, collega-bedrijven en ketenpartners die uit hetzelfde hout gesneden zijn en hetzelfde doel nastreven als wij: duurzaam woongeluk realiseren.

Benaderbaar

Onze mensen wonen waar ze werken, en werken waar ze wonen. Dat betekent dat ze dezelfde taal als de bewoners én de opdrachtgevers spreken. Het is dan ook dankzij hen dat wij als NOK.5 lokaal altijd benaderbaar blijven.

Werkwijze
NOK5 expertise
NOK5 expertise

Expertise

Wij werken resultaatgericht samen met duurzame bedrijven. Zo maken wij met vastgoedeigenaren toekomstbestendige plannen voor verduurzaming en onderhoud. En zo zijn wij dé partner die deze werkzaamheden ook naar volle tevredenheid van opdrachtgevers en bewoners kan uitvoeren.

Expertise

Bedrijven

NOK.5 is actief in heel Nederland en bestaat uit bedrijven die sterk geworteld zijn in hun regio. Stuk voor stuk zijn we uit hetzelfde hout gesneden, terwijl we onze eigen lokale signatuur en cultuur behouden. In NOK.5 bundelen we onze krachten en expertises om zodoende maximale effectiviteit te behalen voor onze opdrachtgevers.

Wij zijn als Geluk Groep actief in de regio Zeeland, West-Brabant en een deel van Zuid-Holland. Wij geloven dat samenwerken niet een structuur is die je kunt ontwerpen maar dat het zit in de kwaliteit en betrokkenheid van de mensen die het doen.

Wij zijn als Heko actief in de regio Zuid Holland. Wij geloven dat als je koestert wat je hebt en nú met ons de stap naar morgen zet, vastgoed met je meegroeit.

Wij zijn als Hagemans actief in de regio Gelderland, Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Bij Hagemans werken we met plezier en energie samen aan een duurzame toekomst. Een toekomst die leefbaar is voor deze generatie, en de vele generaties die nog volgen.

ToekomstGroep is actief in de regio Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en een deel van Zuid-Holland. Wij geloven dat iedereen een kans verdient te leven en werken in gebouwen die toekomstbestendig en leefbaar zijn. Zo bouwen wij aan het fundament voor morgen.

Verduurzaming
& circulariteit

Wij als NOK.5 zien duurzaamheid niet als opgave, maar als voorrecht en plicht naar de wereld waarin we leven. Daarom nemen we in alles wat we doen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame woonomgeving. Daarom kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame materialen, passen we circulaire principes toe en helpen we onze opdrachtgevers hierin de juiste keuzes te maken. En daarom hergebruiken we wat we kunnen hergebruiken en beperken we onze uitstoot en het gebruik van schadelijke stoffen.

NOK5 huisstijlelementNOK5 huisstijlelement

Opleiding

Onze mensen zijn ons dierbaar. Dat is de reden dat wij ons op ieder niveau inzetten om hen de kans te bieden iedere dag weer het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen door te investeren in een goede en veilige werkomgeving, maar ook in opleidingen die mensen de kans bieden in hun loopbaan te groeien. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan hun duurzame ontwikkeling. Dat geeft ons samen de kracht voorop te blijven lopen in de verduurzaming van Nederland.

NOK5 opleiding
NOK5 opleiding
Opleiding